Vui học toán - Học xem giờ

21.600₫

Tình trạng: Có sẳn

Vui học toán - Học xem giờ

Loại sách: Bìa mềm

Số trang: 32

Kích thước: 21 cm × 28.5 cm

Tác giả: Băng Sơn

Nhà xuất bản: Dân Trí

Vui học toán - Học xem giờ

Giới thiệu sách:

Vui học toán - Học xem giờ

Mỗi đứa trẻ từ khi chào đời đến lúc trưởng thành đều trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau trong đó việc rèn luyện kiến thức cần được tiến hành theo từng mức độ hợp lý. Theo quan điểm giáo dục hiện đại, trẻ nên được hướng dẫn và bước đầu làm quen với các kiến thức cơ bản ngay cả khi chưa đi học. Từ nhu cầu tạo dựng một nền vững chắc đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tiềm năng của trẻ trước tuổi đi học, bộ sách Vui học toán đã ra đời.

Ngoài ra, bé còn được làm quen với đồng hồ, tập xem giờ đúng, giờ rưỡi, tập xem giờ hơn, giờ kém, tập tính thời gian. Bên cạnh đó, để giúp trẻ ghi nhớ, củng cố kiến thức cũ và tiếp nhận kiến thức mới một cách hiệu quả hơn, bộ sách luôn được bố cục xen kẽ các phần ôn tập, luyện tập, luyện tập tổng hợp.

Vui học toán - Học xem giờ