TRÒ CHƠI CON RẮN CỘNG - Giáo cụ Montessori (Snake game with 3 box)

525.000₫ 780.000₫ -33%

Tình trạng: Có sẳn

TRÒ CHƠI CON RẮN CỘNG - Giáo cụ Montessori (Snake game with 3 box)

Bộ to dùng trong trường học. Đây là sản phẩm với chất liệu gỗ thông thường - không phải bản quốc tế.

Sản phẩm gồm 03 hộp gỗ có nắp đậy khác nhau và các chuỗi hạt khác nhau. 
Trò chơi con rắn cộng - Snake game with 3 box giúp trẻ học toán tốt đặc biệt là các phép tính cộng trong phạm vi 10.

TRÒ CHƠI CON RẮN CỘNG - Giáo cụ Montessori (Snake game with 3 box) giá rẻ, hàng đẹp