Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam

40.000₫ 50.000₫ -20%

Tình trạng: Có sẳn

Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam

Loại sách: Bìa mềm

Số trang: 87

Kích thước: 20 cm x 20 cm

Tác giả: Nguyễn Giang Linh - Trần Quang Đức - Đặng Hồng Quân

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn

 

Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam

 

Giới thiệu sách:

Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam

Mỗi người có một miền quê thương mến, rộng ra cho cả cộng đồng thì đó chính là cội nguồn dân tộc. Trân trọng nguồn cội dấu yêu là nền tảng căn bản để từng người con lớn lên lành mạnh. Để hiểu về dân tộc mình thì bước đầu tiên là học rành rẽ ngôn ngữ, câu chữ từ xưa truyền lại.

Ông cha ta để lại rất nhiều cụm từ, câu nói, bài thơ ngắn gọn, giản dị, giàu nhịp điệu và hình ảnh... Thuộc những cụm từ ấy, ta giàu thêm vốn từ, ta biết thêm kinh nghiệm, và tâm hồn ta cũng “giàu có” rất nhiều. Đó là những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca... Cuốn sách này lựa ra những thành ngữ và tục ngữ thường gặp và dễ hiểu với bạn đọc trên 3 tuổi, thêm chú dẫn những khái niệm cổ và khó, thêm các cụm từ gần gặn... giúp các bạn đọc ít mà hiểu nhiều.

 

Thành Ngữ Và Tục Ngữ Việt Nam