Tập Tô Màu Bầu Trời Của Em - Bộ 9

10.000₫ 20.000₫ -50%

Tình trạng: Có sẳn

Tập Tô Màu Bầu Trời Của Em - Bộ 9

Tập tô màu dành cho trẻ từ 3-6 tuổi.

Chủ đề tô màu về bầu trời và các sự vật liên quan đến không trung như máy bay, kính thiên văn,...
Dưới các hình ảnh tô màu có chú thích bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Giúp các bé vừa chơi vừa học.
12 trang (không kể bìa).