Sinh vật biển phát quang đẹp chơi bàn ánh sáng light box

80.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Sinh vật biển phát quang đẹp chơi bàn ánh sáng light box

Kích thước tầm 2cm-4cm

Một túi 200gram (khoảng 70 chi tiết)

Gồm các loại con vật , mầu sắc ngẫu nhiên

 

Với các chi tiết trong bộ này, bé có thể chơi:

  • - Chơi với bàn ánh sáng
  • - Chơi phân loại theo mầu sắc, theo hình dạng mỗi loại
  • - Chơi trong bóng tối, các chi tiết sẽ phát quang rất đẹp. Trong tối, bé cầm và đoán xem đây là con gì?  Sau đó nâng cấp độ lên thành nhắm mắt lại để đoán

Sinh vật biển phát quang đẹp chơi bàn ánh sáng lightbox

 

Sinh vật biển phát quang đẹp chơi bàn ánh sáng lightbox