Set búa gỗ kèm 20 đinh gỗ - Bé luyện tay

60.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Set búa gỗ kèm 20 đinh gỗ - Bé luyện tay

 

Búa chắc chắn, đinh gỗ đẹp

Búa dài 20cm. Đinh gỗ 7cm

 

Set búa gỗ kèm 20 đinh gỗ - Bé luyện tay

 

Set búa gỗ kèm 20 đinh gỗ - Bé luyện tay