Sách zigzac - Bộ 4 cuốn

30.000₫ 180.000₫ -83%

Tình trạng: Có sẳn

Trọn bộ 4 cuốn:

Cuốn 1: SÁCH ZIGZAG VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

 Cuốn 2: SÁCH ZIGZAG VỀ SỐ ĐẾM

 Cuốn 3: SÁCH ZIGZAG VỀ MÀU SẮC

Cuốn 4:SÁCH ZIGZAG VỀ LOÀI VẬT.

Sách zigzac - Bộ 4 cuốn

 

Loại sách: Bìa mềm

Số trang: 10

Kích thước: 17cm x 17cm

Tác giả: Libros Zigzag

Nhà xuất bản: Nhã Nam

 

Trọn bộ 4 cuốn:

Cuốn 1: SÁCH ZIGZAG VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

 Cuốn 2: SÁCH ZIGZAG VỀ SỐ ĐẾM

 Cuốn 3: SÁCH ZIGZAG VỀ MÀU SẮC

Cuốn 4:SÁCH ZIGZAG VỀ LOÀI VẬT.

 

Sách zigzac - Bộ 4 cuốn hàng chuẩn

Nội dung sách:

SÁCH ZIGZAG VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

 

Em đã bao giờ nhìn thấy những người bạn đáng yêu dưới lòng biển sâu? Những tiếng động khác nhau trên đường từ đâu mà đến?

 

Trong nông trại có những màu sắc nào

 

Và trong sở thú có bao nhiêu con vât?

 

Một bộ sách tương tác tuyệt vời để bé học và chơi về SỐ ĐẾM, MÀU SẮC, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG và các loài ĐỘNG VẬT thú vị quanh ta.

Sách zigzac - Bộ 4 cuốn giá rẻ

 

 

SÁCH ZIGZAG VỀ SỐ ĐẾM

 

Em đã bao giờ nhìn thấy những người bạn đáng yêu dưới lòng biển sâu? Những tiếng động khác nhau trên đường từ đâu mà đến?

 

Trong nông trại có những màu sắc nào

 

Và trong sở thú có bao nhiêu con vât?

 

Một bộ sách tương tác tuyệt vời để bé học và chơi về SỐ ĐẾM, MÀU SẮC, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG và các loài ĐỘNG VẬT thú vị quanh ta.

Sách zigzac - Bộ 4 cuốn giá tốt

SÁCH ZIGZAG VỀ LOÀI VẬT

 

Em đã bao giờ nhìn thấy những người bạn đáng yêu dưới lòng biển sâu? Những tiếng động khác nhau trên đường từ đâu mà đến?

 

Trong nông trại có những màu sắc nào

 

Và trong sở thú có bao nhiêu con vât?

 

Một bộ sách tương tác tuyệt vời để bé học và chơi về SỐ ĐẾM, MÀU SẮC, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG và các loài ĐỘNG VẬT thú vị quanh ta.

Sách zigzac - Bộ 4 cuốn hàng chuẩn

 

 

SÁCH ZIGZAG VỀ MÀU SẮC

 

Em đã bao giờ nhìn thấy những người bạn đáng yêu dưới lòng biển sâu? Những tiếng động khác nhau trên đường từ đâu mà đến?

 

Trong nông trại có những màu sắc nào

 

Và trong sở thú có bao nhiêu con vât?

 

Một bộ sách tương tác tuyệt vời để bé học và chơi về SỐ ĐẾM, MÀU SẮC, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG và các loài ĐỘNG VẬT thú vị quanh ta.

 

Sách zigzac - Bộ 4 cuốn giá chuẩn