Phát triển năng lực tư duy - ngôn ngữ dành cho HS tiểu học

15.000₫ 25.000₫ -40%

Tình trạng: Hết hàng

Phát triển năng lực tư duy - ngôn ngữ dành cho HS tiểu học 

Tác giả: Phạm Văn Lam (Chủ biên)

Số trang: 72

Kích thước: 19 x 27

Giá bán: 25000 VNĐ

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2015

Ngôn ngữ và tư duy có mối liên hệ thống nhất nhưng không đồng nhất. Ngôn ngữ góp phần hình thành nên tư duy và là công cụ để tư duy, là cái để thể hiện tư duy,… vì thế, phát triển ngôn ngữ chính là cung cấp phương tiện hữu hiệu nhất để hoàn thiện năng lực tư duy, và ngược lại, phát triển tư duy chính là cung cấp phương tiện hữu hiệu nhất để hoàn thiện năng lực ngôn ngữ. Năng lực tư duy và năng lực ngôn ngữ luôn song hành và hoà quyện vào nhau. Việc giáo dục để hình thành, rèn luyện và phát triển năng lực tư duy - ngôn ngữ phải được ý thức thực hiện từ sớm, ngay từ khi trẻ bước chân vào lớp Một. Bộ sách được biên soạn theo quan niệm như vậy