Miếng Mica vuông 4 mầu cho bé chơi bàn ánh sáng - lightbox - cực đẹp

135.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Miếng Mica vuông  4 mầu cho bé chơi bàn ánh sáng - lightbox - cực đẹp

Một túi khoảng 80- miếng mica đủ mầu như ảnh

Vì sản phầm đóng túi sẵn theo cân nặng, nên số lượng chỉ mang tính tham khảo

Từ 4 mầu cơ bản, khi chồng lên nhau sẽ tạo ra các mầu khác nhau như ảnh

Miếng mica trong mầu đẹp chơi bàn ánh sáng

 

Miếng Mica vuông  4 mầu hàng chuân