Mắt giả mắt thú nhiều kích thước - Có sẵn keo dán

15.000₫

Tình trạng: Có sẳn

PHÂN LOẠI

Mắt giả mắt thú nhiều kích thước - Có sẵn keo dán

Hiện tại, shop có 5 loại kích thước sau: 15mm, 12mm, 10mm, 8mm và 5mm

LOẠI NÀY LÀ LOẠI CÓ SẴN KEO DÍNH Ở MẶT SAU CỦA MẮT
các mẹ chỉ việc bóc ra dán thôi nhé, tiện lợi vô cùng 

Túi đóng gói chia các loại:

  1. - Túi hỗn hợp 3 kích thước 10mm, 8mm và 5mm  (cỡ 150 mắt)
  2. - Túi mắt cỡ 5mm (Một túi khoảng 200 mắt)
  3. - Túi mắt cỡ 8mm ( một túi khoảng 170 mắt)
  4. - Túi mắt cỡ 10mm (một túi khoảng 100 mắt)
  5. - Túi mắt cỡ 15mm (Một túi khoảng 45 mắt)
  6.  - Túi mắt cỡ 12mm (Một túi khoảng 75 mắt).