Lego Kazi nhỏ nhiều loại - Bé bắt đầu ghép Lego

25.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Lego Kazi nhỏ nhiều loại - Bé bắt đầu ghép Lego

Sản phẩm gồm nhiều mẫu Lego ở mức đơn giản nhất, từ 25-35 chi tiết trong một hộp

Tất cả đều là hình xe phương tiện, bé trai nào cũng thích.

Các mẹ vui lòng không chọn hình, chúng tôi sẽ lấy ngẫu nhiên. Nếu quý vị mua nhiều hộp, chúng tôi sẽ lựa các mẫu khác nhau