Khay nhựa to chơi cát động học 52cm x 36cm x 6cm

90.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Khay nhựa to chơi cát động học 52cm x 36cm x 6cm

Khay nhựa trắng dày dặn, thành cao 6cm vừa tầm cho bé chơi cùng cát động học, cát tạo hình

Khay nhựa to chơi cát động học 52cm x 36cm x 6cm