Khay nhựa to chơi cát động học 46cm x 32 cm x 5cm

80.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Khay nhựa to chơi cát động học 46cm x 32 cm x 5cm

Khay nhựa trắng dày dặn, thành cao 5cm vừa tầm cho bé chơi cùng cát động học, cát tạo hình

Khay nhựa to chơi cát động học 46cm x 32 cm x 5cm