Khay chữ số mộc màu

260.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Khay chữ số mộc màu

Hiện tại, chúng tôi cung cấp đủ 4 loại như ảnh:

 1. Bộ chữ cái màu
 2. Bộ chữ cái mộc
 3. Bộ số màu
 4. Bộ số mộc

Bộ chữ cái màu:

 • Hộp đựng kích thước 29cm*12cm. Mỗi ô chữ kích thước 3cm*4cm
 • Mỗi hộp gồm 6 bộ chữ cái từ A-Z (tổng 156 chữ nhiều mầu )

Bộ chữ cái mộc:

 • Hộp đựng kích thước 21.5cm*8.5cm. Mỗi ô chữ kích thước 3cm*2cm
 • Mỗi hộp gồm 6 bộ chữ cái từ A-Z (tổng 156 chữ àu gỗ, không sơn phủ)

Bộ số màu:

 • Hộp đựng kích thước 20cm*6.5cm. Mỗi ô chữ kích thước 3cm*2cm
 • Mỗi hộp gồm 6 bộ số từ 0-9 (tổng 60 số nhiều mầu )

Bộ số mộc:

 • Hộp đựng kích thước 20cm*6.5cm. Mỗi ô chữ kích thước 3cm*2cm
 • Mỗi hộp gồm 6 bộ số từ 0-9 (tổng 60 số màu gỗ, không sơn phủ)

 

 

Khay chữ số mộc màu