Kẹp gắp gỗ - dài 30cm

35.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Kẹp gắp gỗ - dài 30cm

Kẹp đẹp, an toàn

Kẹp gắp gỗ - dài 30cm

 

 

Kẹp gắp gỗ - dài 30cm