HỌC LIỆU CHO BÉ IC025: Matching theo cặp tương ứng

15.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Matching theo cặp tương ứng

Bảng chơi A4 có ép/ giấy dày, có veclo dính dán

Cách chơi: Bé tìm các đồ vật tương ứng với các đồ vật trên trang, ghép lại thành cặp tương ứng: búa với đinh, trứng với gà...

 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TRÒ CHƠI MATCHING

NHẤP VÀO ĐÂY XEM THÊM HỌC LIỆU IN CHUNG