HỌC LIỆU CHO BÉ IC023: Matching nghề nghiệp - phương tiện

15.000₫

Tình trạng: Có sẳn

HỌC LIỆU CHO BÉ IC023: Matching nghề nghiệp - phương tiện

1 bảng chơi có ép/ giấy dày, có veclo dính dán
Cách chơi: Bé tìm các phương tiện tương ứng với nghề nghệp

 

 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TRÒ CHƠI MATCHING

NHẤP VÀO ĐÂY XEM THÊM HỌC LIỆU IN CHUNG