HỌC LIỆU CHO BÉ IC022: Matching mầu sắc hoa quả

15.000₫

Tình trạng: Có sẳn

HỌC LIỆU CHO BÉ IC022: Matching mầu sắc hoa quả

1 bảng chơi A4 có ép/ giấy dày, có veclo dính dán
Cách chơi: Bé tìm mầu sắc ứng với mỗi quả

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TRÒ CHƠI MATCHING

NHẤP VÀO ĐÂY XEM THÊM HỌC LIỆU IN CHUNG