HỌC LIỆU CHO BÉ IC019 - Matching bọ rùa mầu và số

30.000₫

Tình trạng: Có sẳn

HỌC LIỆU CHO BÉ IC019 - Matching bọ rùa mầu và số

Nhiệm vụ của bé: Ghép đúng con bọ rùa có số tương ứng với bọ rùa có sẵn trên lá 
(10 bọ rùa +2 bảng chơi A4 để bé dính dán vào + in giấy dày + ép plastic + có veclo dính dán sẵn ở bọ rùa và lá để bé chơi)

 

 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TRÒ CHƠI MATCHING

NHẤP VÀO ĐÂY XEM THÊM HỌC LIỆU IN CHUNG