IC017 - Bé học số đếm với bánh quy

30.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Nhiệm vụ của bé: Ghép đúng chiếc bánh quy có số chấm tương ứng với số / hoặc chữ tương ứng.Tất cả đều in giấy dày, ép plastic, có Veclo dán sẵn để bé chơi dính dán các chiếc bánh lọ