HỌC LIỆU CHO BÉ IC008: Bộ matching mầu sắc 5 mầu, 4 cấp độ mầu.

20.000₫

Tình trạng: Có sẳn

HỌC LIỆU CHO BÉ IC008: Bộ matching mầu sắc 5 mầu, 4 cấp độ mầu.

 

Bảng chơi A4. Ép plastic. 20 thẻ màu.Bé chơi matching mầu đúng cấp độ.
Có veclor dính dán thẻ mầu vào bảng mầu

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM CÁC SẢN PHẨM TRÒ CHƠI MATCHING

NHẤP VÀO ĐÂY XEM THÊM HỌC LIỆU IN CHUNG