Hạt gỗ nhiều màu size 5-6mm

10.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Hạt gỗ nhiều màu size 5-6mm

Mỗi túi đóng sẵn, khoảng 100 hạt gỗ nhiều mầu