Hạt gỗ nhiều màu size 11-12mm

25.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Hạt gỗ nhiều màu size 11-12mm

Mỗi túi đóng sẵn, khoảng 100 hạt gỗ nhiều mầu

Hạt gỗ nhiều màu size 11-12mm

 

 

Hạt gỗ nhiều màu size 11-12mm