Ghép hình puzzle gỗ con vật theo thứ tự bảng chữ cái - số lượng

105.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Ghép hình puzzle gỗ con vật theo thứ tự bảng chữ cái - số lượng

Một mặt là hình con vật ghép các miếng theo bảng chữ cái ABC, mặt kia là ghép thành hình con vật theo số lượng tăng dần từ 1, 2,3...

Bé vừa học đếm, học bảng chữ cái vừa chơi rất thú vị.

Riêng hình chú bò thì 2 mặt đều là các miếng ghép hình chữ cái

 

Hai mặt của hình con voi, một mặt số một mặt chữ

Ghép hình puzzle gỗ con vật theo thứ tự bảng chữ cái - số lượng

Hai mặt của hình con rắn một mặt số một mặt chữ

Ghép hình puzzle gỗ con vật theo thứ tự bảng chữ cái - số lượng