Ghép hình khối lập phương 6 mặt

65.000₫

Tình trạng: Có sẳn

CHỌN MẪU

Bộ sản phẩm gồm:

- 9 khối gỗ 6 mặt, ghép được thành 6 bức tranh hoàn chỉnh.Kích thước các khối lập phương là 3.2cm

Hiện tại, chung tôi có các mẫu sau:

-  Phương tiện giao thông

- Sinh vật biển

- Côn trùng

- Động vật rừng 1

- Động vật rừng 2

Động vật rừng 3: