Gậy đỏ mini có hộp đựng - Giáo cụ montessori

310.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Gậy đỏ mini có hộp đựng - Giáo cụ montessori

Bộ sản phẩm gồm đủ chi tiết như ảnh: Sản phẩm có kèm cả thẻ số và hộp gỗ đựng đẹp chắc chắn

Kích thước hộp 34.5cm*15cm*2.8cm

Kích thước thanh dài nhất: 25cm

Gậy đỏ mino có hộp đựng - Giáo cụ montessori

Gậy đỏ mino có hộp đựng - Giáo cụ montessori