Dính gai có keo màu đen khổ rộng 11 cm - 1 mét 2 mặt

65.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Dính gai có keo màu đen khổ rộng 11cm - 1 mét 2 mặt

Dính gai có keo màu đen - 2 mặt

Dính gai có keo màu đen - 2 mặt