Dính gai có keo màu đen khổ rộng 2cm - 1 mét 2 mặt

15.000₫

Tình trạng: Có sẳn

PHÂN LOẠI

Dính gai có keo màu đen khổ rộng 2cm - 1 mét 2 mặt

Dính gai có keo màu đen - 2 mặt

Dính gai có keo màu đen - 2 mặt