Tớ Biết Bảo Vệ Cơ Thể Mình - Sách An Toàn Cho Con Yêu

32.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Cuốn sách nêu chi tiết và toàn diện các khía cạnh xoay quanh an toàn thân thể của trẻ. Các tình huống hằng ngày được vẽ lại sinh động, dạy trẻ nhận biết cơ thể mình, tự bảo vệ mình.

Bộ Sách An Toàn Cho Con Yêu : Tớ Biết Bảo Vệ Cơ Thể Mình

 

Loại sách: Bìa mềm

Số trang: 30 trang / cuốn

Kích thước: 19 x 25 cm

Tác giả: Jayneen Sanders

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

 

 

Giới thiệu sách :

 

Tớ Biết Bảo Vệ Cơ Thể Mình​

Cuốn sách nêu chi tiết và toàn diện các khía cạnh xoay quanh an toàn thân thể của trẻ. Các tình huống hằng ngày được vẽ lại sinh động, dạy trẻ nhận biết cơ thể mình, tự bảo vệ mình.

Trao quyền cho trẻ, dạy trẻ về an toàn thân thể, tôn trọng cảm giác của mình, nhận diện sự an toàn và không an toàn, tránh đụng chạm cơ thể, phân biệt bí mật xấu và bất ngờ thú vị,hiểu về bộ phận riêng tư và các mối quan hệ giàu tôn trọng lẫn nhau.

Kèm câu hỏi thảo luận từng trang và tổng kết ở cuối sách.