Bộ xếp chồng lồng hộp gỗ 10 tầng loại to

210.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Bộ xếp chồng lồng hộp gỗ 8 tầng loại to

Bộ sản phẩm bằng gỗ

- Gồm có 8 khối lập phương, với kích thước từ to đến nhỏ và mầu sắc khác nhau

- Mỗi khối lập phương có một lỗ trống tương ứng với 1 hình dạng cơ bản khác nhau

 

với bộ này bé có thể học được:

- Kích thước từ to tới nhỏ

- Học số đếm

- Học hình dạng

- Hoàn thiện kỹ năng xếp chồng

- Kích thước sản phẩm to, rõ ràng

 

 

Bộ xếp chồng lồng hộp gỗ 10 tầng loại to