Bộ tranh ghép hình 4 lớp - mẫu to đẹp

80.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Bộ tranh ghép hình 4 lớp - mẫu to đẹp

Khổ A4

Mỗi hình được chia thành 16 miếng , chất liệu gỗ cho bé tập ghép hình

Bộ tranh ghép hình 4 lớp - hàng chuẩn

Bộ tranh ghép hình 4 lớp - hàng tốt

 

 

Mời các mẹ tham khảo:

- Tranh ghép hình
 

- Hướng dẫn chọn tranh ghép hình