Bộ tập vẽ theo khuôn hình - tô mầu hình bóng mẫu 2

150.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Bộ tập vẽ theo khuôn hình - tô mầu hình bóng mẫu 2

 

Bộ tập vẽ theo khuôn hình mẫu 2. Bao gồm hình, khuôn hình ( 45-50 hình), 12 bút mầu, gọt chì, bút chì, tẩy chì và sách tập vẽ

Bộ tập vẽ theo khuôn hình - tô mầu hình bóng mẫu 2

 

Bộ tập vẽ theo khuôn hình - tô mầu hình bóng mẫu 2