Bộ cộng trừ 2 bảng to - Giáo cụ Montessori

495.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Bộ cộng trừ 2 bảng to - Giáo cụ Montessori

Bộ sản phẩm gồm:

  • 2 bảng mầu trắng là bảng cộng và bảng trừ tách rời. bảng trắng to kích thước 40cm*28cm
  • 3 hộp: 1 hộp thanh mầu đỏ, 1 hộp thanh mầu xanh, 1 hộp thanh mầu trắng như ảnh . Giúp mẹ dạy bé và dễ dàng cất gọn khi chơi.

Bộ cộng trừ 2 bảng to - Giáo cụ Montessori

Bộ cộng trừ 2 bảng to - Giáo cụ Montessori