Bảng viết xóa

180.000₫

Tình trạng: Hết hàng

Dùng kẹp giấy vào để bé viết và xóa dễ dàng. Thích hợp cho bé chơi Kumon hoặc chơi các bài cần suy nghĩ cao