Bảng số và hình dạng có núm - gỗ đẹp - loại 1

50.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Bảng số và hình dạng có núm - gỗ đẹp - loại 1

Bảng gỗ dày đẹp, kích thước bảng cỡ khổ giấy A4

Bảng số và hình dạng có núm - gỗ đẹp - loại 1