Bảng Ghép Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời - Giáo cụ Montessori

250.000₫

Tình trạng: Có sẳn

Bảng Ghép Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời - Giáo cụ Montessori

Kích thước: 40x28.5cm
Sản phẩm giúp bé tiếp thu được kiến thức về thiên văn học, hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trời.
- Bảng hệ mặt trời gồm các hành tinh: Thủy Tinh,Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.
- Các vạch sơn nét đứt màu trắng tượng trưng cho quỹ đạo của các hành tinh.
- Thứ tự từ hành tinh gần mặt trời nhất đến xa như sau: Thủy Tinh,Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.
Nhiệm vụ của bé sẽ đặt chính xác các hành tinh vào đúng vị trí của nó.

Bảng Ghép Các Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời - Giáo cụ Montessori rẻ chuẩn tốt